Generalforsamling

Ifølge vedtægterne afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning (30. juni).

2017-2018

 

Dagsorden med bilag tirsdag d. 25.september 2018 

klik her for at komme til godkendte vedtægter

 

       

2016-2017

  Ekstraordinær generalforsamling d. 18. okt. 2017   Referat d. 18. okt. 2017    

2016-2017

  Bestyrelsens bereting d. 26. sept. 2017   Referat d. 26. sept. 2017   Driftsbudget for 2016 - 2017
2015- 2016   Bestyrelsens beretning d. 27. sep. 2016   Referat d. 27. sep. 2016   Driftsbudget for 2016 - 2017
2014-2015   Bestyrelsens betetning d. 22.sep. 2015   Referat d. 22. sep. 2015   Driftbudget for 2015-2016
2013-2014   Bestyrelsens betetning d. 23.sep. 2014   Referat d. 23. sep. 2014   Driftbudget for 2014-2015
2013-2014   Ekstraordinær generalforsamling d. 25. feb. 2014   Referat d. 26.feb. 2014    
2012-2013   Bestyrelsens beretning d. 24. sep. 2013   Referat d. 24. sep. 2013   Driftbudget for 2013-2014
2011-2012   Bestyrelsens beretning d. 18. sep. 2012   Referat d. 18. sep. 2012    
2010-2011   Bestyrelsens beretning d. 13. sep. 2011   Referat d. 13. sep. 2011    
2009-2010   Bestyrelsens beretning d. 08. sep. 2010    Referat d. 08. sep. 2010    
2008-2009   Bestyrelsens beretning d. 20. okt. 2009   Referat d. 20. sep. 2009    
2007-2008   Bestyrelsens beretning d. 14. okt. 2008   Referat d. 14. okt. 2008    
2006-2007   Bestyrelsens beretning d. 23. okt. 2007   Referat d. 23. okt. 2007    
2005-2006   Bestyrelsens beretning d. 23. okt. 2006   Referat d. 23. okt. 2006    
2004-2005   Bestyrelsens beretning d. 26. sep. 2005   Referat d. 26. sep. 2005