Tilslutningsafgift

Stikledningsbidrag pr. boligenhed: efter faktiske udgifter.

Ring og hør nærmere på telefon 5487 1080