Målerne er aflæst d. 31. december 2022

3. januar 2023

Vi har aflæst målerne d. 31. december 2022 til brug for årsopgørelsen. Årsopgørelsen modtager du ultimo januar sammen med 1. aconto rate og begge afregnes d. 1. februar 2023.

Er du endnu ikke tilmeldt e-Boks og i e-Forsyning ikke har angivet dine oplysninger om telefonnr. og e-mail, vil vi appellere til at du gør dette. Du skal logge  ind med dit forbruger nr. og den personlige 4 cifrede kode, som fremgår på din seneste opkrævning.