Generalforsamling 2013-2014

Dagsorden

DOWNLOAD
Dagsorden d. 23.sep. 2014.pdf

Bestyrelsens beretning

DOWNLOAD
Bestyrelsens betetning d. 23.sep. 2014.pdf

Referat

DOWNLOAD
Referat generalforsamling d. 23.sep. 2014.pdf

Driftbudget

DOWNLOAD
2014_2015 Driftsbudget.pdf

Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden

DOWNLOAD
Dagsorden ekstraord. generalf. d. 25.feb.2014pdf

Referat

DOWNLOAD
Referat ekstraordinær generalforsamling d. 25. feb. 2014.pdf