Radiatorventil

Mange radiatortermostater har efterhånden nogle år på bagen og der kan være god fornuft i at skifte til nye. Nye termostatventiler virker bedre, dvs., regulerer temperaturen mere jævnt og tager bedre hensyn til gratisvarmen(solvarme). De nye ventiler er udstyret med indstilling af vandmængden(forindstilling), således ventilen ikke kan løbe helt løbsk under udluftning eller ved fejlbetjening.

En radiatortermostat består af et føler element - "håndtaget" og en ventil - det messing hus, som "håndtaget" er monteret på. 
Nysted Varmerådgivning (Nysted Varmeværk) indstiller vandmængden over ventilen en gang for alle ved installationen og herefter monteres følerelementet, dette gøres i forbindelsse med gratis hovedeftersyn. Almindeligvis er der tale om et følerelement med indbygget føler, men hvis ventilen sidder bag et gardin, lige over et varmerør eller på anden måde er placeret således, at ventilens omgivelser er enten varmere eller koldere end den ønskede rumtemperatur, skal der anvendes en fjernføler. VVS installatøren eller Nysted Varmerådgivning (Nysted Varmeværk) giver vejledning om det rigtige valg af følertype.

I nogle ældre varmeanlæg skal installeres nogle særlige ventiler med meget lav modstand. Spørg VVS installatøren eller Nysted Varmerådgivning (Nysted Varmeværk) til råds inden der foretages ventiludskiftninger.

Kan man indstille vandmængden over radiatoren, er der tale om ventiler der er 12 - 15 år gamle. Kan man ofte med fordel skifte følerelementet og få efterjusteret vandmængdeindstillingen. Spørg Vvs-installatøren til råds eller Nysted Varmerådgivning (Nysted Varmeværk)

Ventiltype 

Årlig energibesparelse i % af det årlige varme forbrug

 

Overslagspris i 
kr./stk. *

Udskiftning af alm. ventiler
(ikke termostatventiler)

15 %

 

 600 kr.

 afhænger af type

Udskiftning af
ældre termostatventil

4 - 7 %

 

 500 kr.

Udskiftning af
returventil til rumtermostat

10 - 15 %

 

 575 kr.

Udskiftning af følerelement

2-4 %

 

 120 kr.

*) Prisen varierer med de aktuelle forhold. Kontakt din håndværker og få et konkret tilbud.