Kodeks til godt bestyrelsesarbejde i Nysted Varmeværks.