Generalforsamling

11. marts 2019

Generalforsamling

Nysted Varmeværk a.m.b.a.  afholder generalforsamling
tirsdag d. 2. april 2019 kl. 18.00
på Nysted Varmeværk.

Hvis det ønskes kan dagsorden og regnskab afhentes på Nysted Varmeværk. 

Husk tilmelding til spisning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen