Energirådgivning

Folketinget har i 2000 vedtaget en ny lov om energibesparelser og en revision af varmeforsyningsloven. Dermed skal alle kolletive forsyningsselskaber inden for el, gas og varme medvirke til energibesparelser hos forbrugerne. 

Ved fjernvarmen drejer det sig om, at der hvert år siden 2006 skulle findes besparelser på 0,9 % af varmesalget for større varmeværker. Fra i år 2010 er denne kvote blevet forhøjet til 1,6% gældende for alle (hvorved Nysted Varmeværk kommer med) varmeværker frem til år 2012.

For Nysted Varmeværk betyder det, at der hvert år fremover nu skal findes energibesparelser på 268 MWh, svarende til ca. 15 standard huses årlige fjernvarmeforbrug. Finder vi ikke de besparelser, skal vi formentlig betale en "bøde" for det manglende resultat. Den betaling kan kun vores forbrugere betale ved en eventuel regulering af varmeprisen, så - som forbrugere - vær opmærksom på at at alle former for energiforbedringer ( også sommerhuse) indmeldes til dit varmeværk. Men husk at det skal dokumenteres.

For Nysted Varmeværk er der ikke noget nyt i, at tilbyde forbrugerne gode råd og teknisk vejledning vedrørende fjernvarme og opvarmning af bygninger og brugsvand. 
Det har vi gjort i mange år og det vil vi fortsat gøre.


Vore primære energispareaktiviteter vil fortsat være gratis tilbud om fjernvarmens serviceordning for vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationer.

For denne helt GRATIS serviceordning ønsker Nysted Varmeværk, at vi får retten til at realisere de gennemførte energibesparelser til brug for den målsætning der er pålagt Nysted Varmeværk.

Eskempler på energispareaktiviteter:
● Klimaskærm

● Forbedringer eller udskiftning af døre og vinduer
● Efterisolering på loft eller i vægge.

● Varmeanlæg

● Udskiftning af termostaterventiler
● Isolering af rørstrækninger
● Udskiftning af varmtvandsbeholder

● El-anvendelse

● Udskiftning af el-apperater til "A"-mærket apperater
● Udskiftning af til energisparepumpe (cirkulationspumpe)

Har i planer om energibesparende tiltag, er det vores håb og ønske, at I kontakter os for at aftale om mulige energibesparelser til indberetning, inden I går igang, og husk at det skal kunne dokumenteres.

Nysted Varmeværk forestår indrapporteringen til Energistyrelsen via Dansk Fjernvarme.

Vi har valgt at indlede et samarbejde med VVS installatørerne og andre håndværkere i lokalområdet, således at disse kan optræde som vore aktører og både rådgive og vejlede Jer forbruger om energibesparelser og samtidig foretage salg og installation af energirigtige løsninger. og herefter foretage beregning og registrering af energispareydelsen.