Værkets historie

Den 17 januar 1989 blev Nysted Halmvarmeværk indviet af politikeren Sven-Erik Hovmand. Samme dag blev Øster Toreby og Væggerløse indviet alle kendt som Difko-værkerne.

”En forgyldt Høgreb” blev modtaget som gave til de 3 værker, i dag hænger den på Øster Toreby værket.

Nysted halmvarmeværk fik ”Det gyldne halmstå” til ophængning.

Den første forbruger fik varme leveret i oktober 1988.

Den  1 april 1993 overtog Nysted kommune halmvarmeværket for 17. mill. Kr. (Difko gik konkurs).

Det første år kørtes administrationen fra Øster Toreby Fjernvarmeværk og den tekniske del af Nykøbing F. kommune.

I 1994 overtog Nysted kommune ansvaret for administrationen og drift. En varmemester blev ansat i kommunalt regi, forbrugsafregningerne udskrives fra teknisk forvaltning og det tekniske ansvar var underlagt teknisk udvalg.

 Ved værkets start blev der tilsluttet 336 forbrugere 

Ledningsnettet er på 11 km og med ca. 10,0 km stikledninger.

Den 1 juli 2004 blev Nysted halmvarmeværk overtaget af forbrugerne, samtidig betales der 11. millioner kroner til Nysted kommune, værket omdøbes til Nysted varmeværk a.m.b.a. De 11 mill. er optaget som et kommunegaranteret lån i varmeværket.

Den 1 maj 2006 påbegyndte man modernisering af det 18 år gamle varmeværk. Den gamle halmvarmekedel på 3,15 MW blev udskiftet med en ny 6,3 MW halmvarmekedel, akkumuleringstanken blev udskiftet fra 400 m³ til 1200 m³ (varmeindhold før 24 MW, den nye er på 75 MW).

Halmlageret udvidet med 368 m², således at halmlageret kan indeholde 300 halmballer under halmkran, svarende til  4 dages forbrug ved fuld ydelse, samt 220 halmballer i reserve, dvs. at der på værket er til 6-7 dages drift ved fuld ydelse på halmkedlen.

Bestyrelsen besluttede i 2007 at gøre det nemmere for forbrugerne, så der ikke skal aflæses varmemålere mere ved års afslutningen, dette gør værket nu via et radionetværk, en anden gevinst som værket fik var, at man løbende kan følge varmeforbruget og afkølingen ifht. budgettet.

Værket startede i varmeåret 2008/2009 fjernvarmens serviceordning (Fjr-ordning) hos varmeforbrugerne.

I efteråret 2010 byggede værket et askelager, således at asken opbevares i et rum. Dette tømmes 2 gange om året, landmanden henter selv sin aske.

I November/december 2011 fik værket udbygget sin halmkedel til også at kunne brænde træpiller, som en nødløsning hvis halmleverancen skulle svigte. Lagerkapaciteten af træpiller er på ca. 45 m³ træpiller.

I efteråret 2012 blev de El og olieopvarmede huse tilbudt gratis tilslutning. I denne forbindelse blev forsyningsområdet udvidet til at omfatte en del af Skovstræde og længerer ud af Vantorevej.

Den 31.12.2013 afsluttede værket den gratis tilslutning af El og olieopvarmede huse, på det tidspunk kom forbruger antallet op på 695 forbrugere.

Den 24 maj 2014 fejrer værket 25 års jubilæum og 10 års fødselsdag som forbrugerejet værk.