Måleraflæsning

Nysted Varmeværk kan aflæse din måler via et indbygget radioaflæsningsmodul i den enkelte måler.

Fra medio 2021 aflæser vi din måler hverdag.
Aflæsningen d. 31. december  er også den der bliver brugt til årsafregningen.

Denne aflæsning sammen med mange andre nyttige informationer om din måler, dit forbrug, samt dine acontoindbetalinger og opgørelser kan du se ved at logge på din helt egen side på E-forsyningen, denne kan du logge på fra forsiden enten på de grønne cirkler eller øverst hvor der står Eforsyning.

Det anbefales dog, at du også selv holder øje med målerens forbrug.
Det kan du gøre på det skema (styringstabel), du har fået tilsendt sammen med årsopgørelsen og budgettet.
I skemaet er angivet den forventet målerstand for årets 12 måneder, ved at notere din egen månedlige aflæsning af måleren i kolonnen ved siden af, afsløres et eventuelt overforbrug fra det forventede årsforbrug hurtigt.

Hvis du har forlagt din styringstabel kan du rekvirere en ny ved at kontakte os på 54 87 10 80 eller på mail (se under kontakt).