Måleraflæsning

Nysted Varmeværk aflæser din måler via et indbygget radioaflæsningsmodul i den enkelte måler.

Fra medio 2021 aflæser vi din måler hverdag.
Aflæsningen d. 31. december,  er den der bliver brugt til årsafregningen.

Denne aflæsning, sammen med mange andre nyttige informationer om din måler, forbrug, acontoindbetalinger og opgørelser kan du se ved at logge på din egen side på eForsyningen. eForsyningen logger du på fra forsiden af hjemmesiden på de grønne ikoner midt på siden.

Det anbefales dog, at du også selv holder øje med målerens forbrug.
Det kan du gøre på styringstabellen, som ligger under "Mine dokumenter" i eForsyningen.


I skemaet er angivet den forventet målerstand for årets 12 måneder. Ved at notere din egen månedlige aflæsning af måleren i kolonnen ved siden af, afsløres et eventuelt overforbrug fra det forventede årsforbrug hurtigt.