VVS-installatøren skal inden afleveringen sikre, at varmeinstallationen indreguleres omhyggeligt, så de forudsatte værdier for flow, tryk og temperaturer er til stede og lavest mulig returtemperatur opnås.

På årsbasis betyder det at returtemperaturen for 2-strenget anlæg gennemsnitlig skal være under 35 grader og for 1-strenget 41 grader.

I forhold til DS 469 skal VVS’eren opfylde følgende krav:

Indreguleringen skal omfatte indregulering af vandstrømme, herunder indstilling af forindstillingsventiler, automatiske reguleringssystemer samt indstilling af tidsstyring, temperaturstyring (f.eks. varmekurve) o.l. Indreguleringen og resultatet af indreguleringen skal dokumenteres i en indreguleringsrapport, inklusiv alle indstillingsværdierne, som afleveres til kunden. Det påhviler VVS-installatøren i forbindelse med afleveringen at instruere kunden i varmeinstallationens drift samt sikre, at kunden modtager en skriftlig brugervejledning.

Instruktionen skal indeholde:

  • Anvisning om energiøkonomisk drift og vedligeholdelse - hvad skal ventiler stå på?
  • Stykliste - hvad er hvad?
  • Indreguleringsrapport.
  • Tegninger.
  • Funktioner på varmemåler.