Radiatorventil

Mange radiatortermostater har efterhånden nogle år på bagen og der kan være god fornuft i at skifte til nye. Nye termostatventiler virker bedre, dvs., regulerer temperaturen mere jævnt og tager bedre hensyn til gratisvarmen(solvarme). En radiatortermostat består af et føler element - "håndtaget" og en ventil - det messing hus, som "håndtaget" er monteret på. 

Nye ventiler er udstyret med forud-indstilling, således at vandmængden igennem radiatoren kan tilpasses den enkelte radiators størrelse, således at afkølingen bliver optimal.

//