Målerne skal skiftes

24. marts 2021

Kære forbruger

 

I 2021 vil alle varmemålere i Kettinge og Nysted blive udskiftet på grund af alder.

De nye varmemålerene bliver model Sharky fra firmaet Diehl Metering. De vil i størrelse og udseende ligne de gamle varmemålere og vil med en enkelt trykknap give mulighed for, at se de for skellige oplysninger lige som i dag.

De nye målere kan måle, om der er forskel på den vandmængde der kommer ind og det der løber ud og derfor kan varmemåleren opdage om der er hul på din varmeinstallation. Som varmeværk vil vi kunne advare dig inden skaden bliver alt for stor.

De nye målere vil ligeledes sende data oftere end det bliver gjort i dag. Med den nye mængde af data vil varmeværket lettere kunne hjælpe den enkelte forbruger med råd og vejledning til hvordan installationerne skal indstilles / forbedres, for at minimere varmeforbruget eller for høj retur temperatur.

Firmaet Diehl Metering står for opgaven med at udskifte varmemålerne, men Diehl Metering har en underentreprenør Intego, til at udskifte målerne og tilpasse varmeinstallationer til de nye målere.

Det vil også være Intego der i løbet af 2021 tager kontakt til Jer i form af et brev og telefonopkald, når de nye varmemålere skal sættes op.

Vi starter i Kettinge med at skifte varmemålerne og forventer at være færdig både i Kettinge og Nysted ultimo 2021.

Inden målerne kan udskiftes, skal forbrugerne sikre sig, at montøren fra Intego, uhindret kan komme til varmeinstallationen jf.  ”Almindelige bestemmelser”  og ”Tekniske bestemmelser”, se hjemmeside, https://www.nystedvarme.dk/om-os/vedtaegter-og-bestemmelser/.

Såfremt forholdene ikke er bragt i orden inden montøren kommer, vil den enkelte forbruger blive pålagt at bringe forholdene i orden for egen regning.

Eksempler på hindret adgang:

  • Skabe der er bygget uden på måleren
  • Bag trappevanger eller tilsvarende
  • Hvor der er stillet ting og sager op af installationen, så montøren ikke kan komme til måleren
  • Hvor der er lavet en skunk, så vi ikke længere kan komme til måleren