Transmissionsledning

25. februar 2021

Ny forsyningsledning mellem Nysted Bioenergi ApS og Nysted Varmeværk a.m.b.a.

Som det nok har været bemærket i lokalområdet, bliver der i øjeblikket lagt en ny transmissionsledning i jorden mellem Nysted Bioenergi og Nysted Varmeværk.

Ledningen starter ved Nysted Bioenergi og føres over marken ned til Kolkevejen, hvor den lægges parallelt med denne. Krydser under Kolkevejen for at gå bag om Søbyen og ud på Kettingevej, hvor den tilsluttes den gamle distributionsledning i bunden af Søbyen.

Med den nye ledning kan vi dels modtage mere varme fra Nysted Bioenergi, samt i sær nedsætte tabet af varme ned gennem Kettinge og Søbyen.