Generalforsamling 2015-2016

Dagsorden

DOWNLOAD
Dagsorden d. 27. sep. 2016.pdf

Bestyrelsens beretning

DOWNLOAD
Bestyrelsens beretning d. 27.sep. 2016.pdf

Referat

DOWNLOAD
Referat generalforsamling d. 26.sep. 2016.pdf

Driftbudget 2016-2017

DOWNLOAD
Driftsbuget 2016-2017.pdf