Vi er IKKE en del af Indefrysningsordningen.

1. november 2022

Information om Indefrysningsordningen

Folketinget har sidst i september vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres varmeregning.

Du er som forbruger hos Nysted Varmeværk IKKE berettiget til at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da vores årlige varmepris ikke overstiger 26.000 kr. inkl. moms beregnet ud fra et standard hus på 130 m² og 18,1 MWh.